Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Το θεώρημα του Dilbert

Το θεώρημα του Dilbert

Το θεώρημα λέει ότι, οι φιλόσοφοι, οι δάσκαλοι, οι μηχανικοί, οι λογιστές, οι προγραμματιστές και οι άλλοι επιστήμονες δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάρουν μισθούς τόσο υψηλούς όσο τα στελέχη επιχειρήσεων και οι πωλητές. Το θεώρημα μπορεί να αποδειχθεί με μία μαθηματική εξίσωση, η οποία βασίζεται στα τρία παρακάτω αξιώματα : 

ΑΞΙΩΜΑ 1 : Η γνώση είναι Δύναμη ( Γνώση = Ισχύς)
ΑΞΙΩΜΑ 2 : Ο Χρόνος είναι Χρήμα (Χρόνος = Χρήμα)
ΑΞΙΩΜΑ 3 : Ισχύς = Έργο / Χρόνο
Συνεπάγεται λοιπόν ότι :
Γνώση = Έργο/Χρόνο
Και εφόσον Χρόνος = Χρήμα
Έχουμε: Γνώση = Έργο/Χρήμα
Λύνοντας ως προς το Χρήμα, έχουμε: 
Χρήμα = Έργο / Γνώση.
Συνεπώς, καθώς η Γνώση τείνει στο 0, το Χρήμα τείνει στο άπειρο, άσχετα με το παραγόμενο Έργο.
Συμπέρασμα:
Όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο περισσότερο χρήμα αποκτάς 

Δεν υπάρχουν σχόλια: