Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Educational Psychology: Cognition and Learning, Individual Differences and Motivation


Educational Psychology: Cognition and Learning, Individual Differences and Motivation
Jonathon E. Larson -
Published: 2009-01 | ISBN: 1606922769 | PDF | 311 pages | 3 MB

Το πεδίο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας κατά κύριο λόγο ασχολείται με τη διδασκαλία και τη μάθηση. H Εκπαιδευτική ψυχολογία έχει ένα μεγάλο ιστορικό παρελθόν και ένα εκτεταμένο αρχείο εμπειρικής έρευνας στη διαδικασία διδασκαλίας / μάθησης. H Εκπαιδευτική ψυχολογία έχει επίσης ασχοληθεί με τα θέματα των κινήτρων, την ευφυΐα, τη μνήμη, τη γνωστική λειτουργία, την πνευματική ανάπτυξη και την αξιολόγηση. Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η εκπαιδευτική ψυχολογία κατά κύριο λόγο ασχολείται με τις διαδικασίες μάθησης του κανονικού, μέσου μαθητή. Ωστόσο, κατά τα τελευταία 20 χρόνια, η παιδαφωγική ενσωμάτωση και  η ατομική προσαρμογή  παρουσίασαν μια επιπλέον πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους και τους δασκάλους. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την κορυφαία εκπαιδευτική έρευνα στη γνωστική λειτουργία και τη μάθηση, τις ατομικές διαφορές και κίνητρα.Θα το βρείτε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: