Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Συνέδριο για τη φτώχεια

Σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό σχολείο.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε αυτό το άρθρο καταγράφουμε τις αιτίες και τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών και παραθέτουμε επιστημονικές τεκμηριώσεις για τη σχέση της φτώχειας και της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και παγκοσμίως. Δίνουμε την παιδαγωγική διάσταση του προβλήματος, διερευνούμε τις επιδράσεις του σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων των μαθητών και εξετάζουμε την προσαρμογή τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Επικεντρώνουμε την πρότασή μας στην ανακάλυψη χρήσιμων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών στρατηγικών, για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και προτείνουμε λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και η Πολιτεία, καλούμε στη συμβολή, στην προώθηση και τη διάχυση των γνώσεων και εμπειριών, καθώς και στη συνεργασία όλων των ιατρικών φορέων και υπηρεσιών, με σκοπό την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Φτώχειας σε παιδιά και εφήβους.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: