Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Τα τέσσερα στάδια του twitter

Εικόνα που παρουσιάζει  τα τέσσερα στάδια προσαρμογής, αποδοχής, συμμετοχής και αναγνώρισης της κοινωνικής δικτύωσης μέσω του Twitter.

Δεν υπάρχουν σχόλια: