Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ρομπότ στον πόλεμο

Ο όρος "ρομπότ" προέρχεται από τη λογοτεχνία  (Čapek 1920), η οποία στις αρχές του 20ου αιώνα, χαρακτηρίζει τα μηχανήματα που είναι προφανώς σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο έλεγχο. Σήμερα δεν υπάρχει ενιαία αποδεκτός ορισμός του «ρομπότ», αν και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 9001 τα ορίζει ως «ένα αυτόματα ελεγχόμενο, επαναπρογραμματιζομένο, πολλαπλών χρήσεων, βραχίονα προγραμματιζόμενο σε τρεις ή περισσότερους άξονες, που μπορεί να είναι είτε σταθερό στη θέση του ή κινητό για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματισμού." Ωστόσο, τα κινητά ρομπότ  ολοένα και περισσότερο σχεδιάζονται για εφαρμογές εκτός της βιομηχανίας. Αυτα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους και να προσαρμόσουν τις δράσεις τους σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες.
  Όλα τα ρομπότ προέρχονται από προγραμματισμό, συνήθως με βάση την έρευνα στον τομέα της «τεχνητής νοημοσύνης». Άλλοι τομείς που συνεισφέρουν είναι η ηλεκτρολογία και η μηχανολογία. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η ρομποτική είναι μια συγκλίνουσα τεχνολογία, γιατί είναι ένα διεπιστημονικός τομέας κατασκευών, όπου πολλαπλές επιστήμες συγκλίνουν.
  Τα ρομπότ μπορούν να απαντηθούν σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, αλλά το σύνηθες βιομηχανικό ρομπότ υπάρχει σε αριθμούς πολλών χιλιάδων, έχει μόνο ένα χέρι, είναι σταθερό και προγραμματισμένο να κάνει ένα έργο, όπως η συγκόλληση στα αυτοκίνητα. Είναι απομονωμένο από τον άνθρωπο για λόγους ασφάλειας. Πιο πρόσφατες εξελίξεις στη ρομποτική είναι τα λεγόμενα softbots, ή εικονικά ρομπότ, τα οποία είναι προγραμματισμένα να εκτελούν αυτόνομα τα καθήκοντα τους  στο διαδίκτυο και σε άλλα εικονικά περιβάλλοντα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από στρατιωτικής απόψεως για την κατασκευή ρομπότ που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, ως τεχνητοί στρατιώτες, όντας ανώτεροι απ'αυτους  από σωματικής ή ψυχολογικής άποψης.
  Ο Hino Hikari έδειξε σήμερα σε επίδειξη ρομπότ- ολεμιστών, τι μπορούμε να περιμένουμε στην κατηγορία των σκληρών μηχανημάτων πολέμου: δεν μπορείς πουθενά να τρέξεις, δεν μπορείς πουθενά να κρυφτείς, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι πολεμήσεις «face to face». Πηγή:layout

Δείτε το βίντεο όπου οι αντίπαλοι που παίρνουν μέρος στην μάχη είναι μια ξανθιά κούκλα ρομπότ που οπλοφορεί και ένα «άοπλο» ρομπότ και τα συμπεράσματα δικά σας. Κρίσιμα Ζητήματα Ηθικής
«Η γνώση της επεξεργασίας των ρομπότ, ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει άλυτο πρόβλημα για τους επιστήμονες: ιδίως στις υψηλότερες γνωστικές διεργασίες όπως η αντίληψη, η λήψη αποφάσεων, η μάθηση και η δράση συνεχίζουν να αποτελούν μείζονες προκλήσεις. Παρά την πρόοδο σε ορισμένους τομείς όπως το πλαίσιο των γνωστικών συστημάτων και η μοντελοποίηση, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο τεχνητό σύστημα το οποίο θα προσεγγίζει τις γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων»(European Technology Assessment Group, 2006, σ. 36) .
"Στην πραγματικότητα η παραδοχή των προσπαθειών μοντελοποίησης της τεχνητης νοημοσύνης, με βάση τις δυνατότητες των ψηφιακών υπολογιστών, είναι πιθανόν να μην επαρκεί για την επιτυχία και απέχει πολύ με ό,τι μοιάζει με πραγματική νοημοσύνη. Αυτό συμβαίνει επειδή συμβολικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι γνωστά, έχουν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν εκπαιδευτεί ή εξελιχθεί. Ως εκ τούτου, το να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες τα κάνει  να είναι πολύ εύθραυστα, ενώ σπάνια αποδεικνύονται αποτελεσματικά εκτός του τομέα που τους έχει ανατεθεί. Με άλλα λόγια, η συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη αποδεικνύεται ότι είναι τόσο έξυπνη όσο ο προγραμματιστής που έχει γράψει τον κώδικα-πρόγραμμα" (Huw Arnall, 2003, σ. 43). Πρέπει να παραδεχτούμε, ωστόσο, ότι τα ρομπότ δεν είναι ανάγκη να δημιουργούνται οπωσδήποτε με βάση τις αρχές της συμβολικής ΤΝ. Παρακάτω τίθονται ορισμένα ζητήματα ηθικής δεοντολογίας
Αυτονομία των μηχανών  και ρομποτικά δικαιώματα
"Πολλά από τα μεγάλα ηθικά ζητήματα σχετίζονται με την ΤΝ και αφορούν την αξιοποίηση των δυνατότητων του λογισμικού και την αυτονομία των ρομπότ. Βραχυπρόθεσμα, ορισμένοι ερευνητές θέτουν το ερώτημα εάν οι άνθρωποι θα ήθελαν πραγματικά να εκχωρήσουν τον έλεγχο των υποθέσεων τους σε μια τεχνητή έξυπνη μηχανή, που θα μπορούσε να κρίνει ακόμη και τα νομικά δικαιώματά τους. Ενώ κάποια αυτονομία είναι επωφελής, η απόλυτη αυτονομία είναι σίγουρα τρομακτική. Είναι σαφές ότι  τα αυτόνομα  συστήματα ηθικής δεν είναι ακόμη έτοιμα για ψηλή αυτονομία, ακόμα και σε νομικές υπόθέσεις που είναι σχετικά εύκολο να κριθούν, όπως η κατοχή των προσωπικών πληροφοριών. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, όπου προβλέπεται πως θα υπάρξουν εξαιρετικά προηγμένες εφαρμογές της σκληρής ΤΝ,  θα προκύψουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις πολεμικές και στρατιωτικές συγκρούσεις, όταν τα ρομπότ θα αναλάβουν ενεργείς δράσεις καθώς και στο πού σταματούν τα δικαιώματα των μηχανών»(Huw Arnall, 2003, σ. 57).
Ρομπότ εναντίον ανθρωπότητας 
Υπάρχει μια ομάδα μεταξύ των ερευνητών της ΤΝ που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια τεχνητή νοημοσύνη ανώτερη από αυτή των ανθρώπων. Ένας από τους υποστηρικτές αυτής της θέσης, ο Hans Moravec, στο δημοφιλές του βιβλίο "Mind Children» (Moravec, 1998), υποστηρίζει ότι μια ημέρα η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κληρονομήσει τη θέση των ανθρώπων ως η πιο ισχυρή νοημοσύνη στη γη. Η ιδέα μιας υπερ-νοημοσύνης είναι επίσης η ρίζα (η κυρίως ιδέα) της "μοναδικότητας", που εκδόθηκε από τον Ray Kurzweil (2005): η τεχνολογία που υπερβαίνει τη χωρητικότητα και την επεξεργαστική ισχύ του ανθρώπινου εγκεφάλου θα πρέπει να είναι τεχνολογικά εφικτή στο εγγύς μέλλον. Άλλες προσεγγίσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τα ανθρώπινα όντα έναντι των μηχανών, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Ένας πολύ γνωστός υπέρμαχος της προσέγγισης αυτής είναι ο Kevin Warwick, καθηγητής Κυβερνητικής στο Πανεπιστήμιο του Reading, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: