Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο (είτε το δικό τους είτε να ενοικιάσουν) στις χώρες της Ευρώπης, δίνει η ΕΛΠΑ στην προσπάθεια διευκόλυνσης των οδηγών. Περισσότερες τουριστικές πληροφορίες για όλους τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αλλά και για τη χώρα μας, παρέχει το Τουριστικό Τμήμα της ΕΛΠΑ (τηλ: 901. 124-1600).


Τα έγγραφα που πρέπει να έχετε:

Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου

Παρά το ότι έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των περισσοτέρων κρατών της ΕΕ (συνθήκη Σένγκεν) χρήσιμο είναι να έχετε μαζί σας διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (υποχρεωτικά για να για να ταξιδέψετε στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) που μπορεί να ζητηθούν για να αποδείξετε στοιχεία της ταυτότητάς σας. Τα παιδιά πρέπει να έχουν δικό τους διαβατήριο ή ταυτότητα εκτός αν το όνομά τους είναι καταχωρημένο στο δικό σας διαβατήριο.
-Καλό είναι επίσης να έχετε μαζί την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης (εκδίδεται από το φορέα ασφάλισή σας).

Θεωρήσεις/ VISAS:

Όταν ταξιδεύετε εντός της ΕΕ ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, δεν χρειάζεται θεώρηση. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες χώρες των οποίων οι υπήκοοι δεν χρειάζονται θεώρηση όταν επισκέπτονται χώρα της ΕΕ για μέγιστο διάστημα τριών μηνών. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία (αλλά όχι η Τουρκία), η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Περισσότερες πληροφορίες στο Τουριστικό Τμήμα της ΕΛΠΑ( τηλ: 901.124.1600) ή στην προξενική αρχή της χώρας που θέλετε να επισκεφθείτε.

Έγραφα οδηγού -αυτοκινήτου

Στις περισσότερες χώρες εκτός από την έγκυρη άδεια οδήγησης πρέπει να έχετε μαζί σας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Η άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί σε χώρα της ΕΕ, ισχύει στην ΕΕ. Στις περισσότερες χώρες δεν επιτρέπεται η οδήγηση σε άτομα κάτω των 18 και εάν είστε νεώτερος δεν θα μπορέσετε να οδηγήσετε σε αυτές τις χώρες ακόμη και εάν είστε κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης από άλλη χώρα. Επίσης: Το όριο ηλικίας για ενοικίαση αυτοκινήτου, το 20ο έτος είναι συνήθως το κατώτατο όριο ηλικίας.

Οδική βοήθεια- Ασφάλεια αυτοκινήτου «Πράσινη κάρτα»

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η ασφαλιστική σας εταιρεία σας παρέχει αυτόματα, χωρίς επιπλέον κόστος, την ελάχιστη κάλυψη αστικής ευθύνης που ορίζει η νομοθεσία. Αυτό ισχύει και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Εάν έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα σας ελέγξετε κατά πόσον η κάλυψη αυτή ισχύει και στις μετακινήσεις σας σε άλλες χώρες.

Οδική Βοήθεια- Κάλυψη σε περίπτωση βλάβης-ατυχήματος:

Οι συνδρομητές της ΕΛΠΑ που ταξιδεύουν στην Ευρώπη απολαμβάνουν πέραν της Οδικής Βοήθειας, προνομίων και ασφαλιστικών παροχών σε περίπτωση βλάβης ή σε ατύχημα, όπως:
1. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής έως 3 ημέρες,
2. Επείγουσα Ιατρική βοήθεια και αερομεταφορά,
3. Δαπάνες ταξιδιού και παραμονής της οικογένειας,
4. Έξοδα επαναπατρισμού παθόντος και οικογένειας κ.ά

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»:

Η «πράσινη κάρτα» της ασφάλειας δεν είναι απαραίτητη όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ. Χρησιμεύει όμως ως διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ασφάλειας και διευκολύνει στην περίπτωση ατυχήματος την απαίτηση αποζημίωσης. Εάν δεν έχετε μαζί σας ‘’πράσινη κάρτα’’, πρέπει να έχετε το πιστοποιητικό ασφάλισής σας.
Το σύστημα της ‘’πράσινης κάρτας’’ καλύπτει περισσότερες από 43 χώρες και το διαχειρίζεται στη χώρα μας η

Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. Από τον ασφαλιστή σας μπορείτε να ζητήσετε το Ευρωπαϊκό Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος, δηλαδή το τυποποιημένο έγγραφο σε πολλές γλώσσες, που σε περίπτωση ατυχήματος διευκολύνει τη «δήλωση επιτόπου» .
Στην ΕΕ έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν γρήγορη αποζημίωση των οδηγών αυτοκινήτου, για ατυχήματα που υφίστανται σε οποιαδήποτε περιοχή της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν τη βελτίωση της πληροφόρησης, την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεων, καθώς και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών.
Η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο έδαφος της ΕΕ, αλλά επίσης και σε ατυχήματα που συμβαίνουν σε τρίτη χώρα, μεταξύ δύο συμβαλλομένων μερών της ΕΕ, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή έχει υιοθετήσει το σύστημα της ‘’πράσινης κάρτας’’ .

Σήμα εθνικότητας GR:

Μη λησμονήσετε να επικολλήστε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας το χαρακτηριστικό της χώρας μας –GR- σε περίπτωση που οι πινακίδες σας δεν είναι ευρωπαϊκού τύπου. Διαφορετικά κινδυνεύετε με επιβολή προστίμου. Tο σήμα GR μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Γραφεία της ΕΛΠΑ σε όλη την Ελλάδα.

Στους δρόμους της Ευρώπης

Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να γνωρίζετε όταν οδηγείτε στην Ευρώπη:
-ΖΩΝΕΣ: Σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική η χρήση ζώνης ασφαλείας τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα.
-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Σε ορισμένες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες κα , έχουν προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.
-ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση απαγορεύεται ρητά ή έμμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς έχει αποδειχθεί ότι πενταπλασιάζει τον κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων. Σε ορισμένες χώρες, είναι αποδεκτή η χρήση εξοπλισμού ανοικτής ακρόασης.
-ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ: Σε όλη την Ευρώπη, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης είναι το 112 (από κινητό τηλέφωνο).
-ΑΛΚΟΟΛ: Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο οινοπνεύματος στο αίμα κυμαίνεται από 0,2 έως 0,9 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος στις περισσότερες χώρες. Σε ορισμένες όμως χώρες απαγορεύεται εντελώς η ύπαρξη οινοπνεύματος στο αίμα κατά την οδήγηση.
-Προσοχή: Η οδήγηση γίνεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Διόδια

Σε πολλές χώρες όπως στην Αυστρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας, υπάρχουν διόδια. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους αυστριακούς αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς «Α» πρέπει να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του οχήματός το σήμα καταβολής διοδίων. Τα σήματα αυτά μπορείτε να τα αγοράσετε σε όλους τους μεγάλους μεθοριακούς σταθμούς στην Αυστρία και σε αρκετά πρατήρια καυσίμων. Στη Δημ. της Τσεχίας ισχύει παρεμφερές σύστημα αυτοκόλλητης ετικέτας (επικολλάται στο παρμπρίζ).

Όρια ταχύτητας

Το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους είναι κατά 110, 120 ή 130 χλμ/ώρα και το όριο στις κατοικημένες περιοχές 50 ή 60 χλμ/ώρα. Κοιτάτε προσεκτικά τις πινακίδες για να είστε σίγουροι για το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας και για τους άλλους ειδικούς όρους που ισχύουν. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν αναλυτικά τα ανώτατα όρια ταχύτητας που ισχύουν σήμερα . Σε ορισμένες χώρες τα όρια είναι χαμηλότερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές ή όταν πρόκειται για νέους οδηγούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: